Rejs 2014 o rejsie cel

5R - najlepszy sposób na czyste polskie rzeki i czyste morze

To już czwarty Recykling Rejs. Tym razem nurt edukacji poniesie nas z Warszawy do Berlina.  Ekokajak pokona granicę polsko-niemiecką. To symbol, że ekologia nie zna granic. Płyniemy i zachęcamy do przestrzegania zasad 5R!

20 kwietnia 2014r.

5R

Na wstępie warto przypomnieć że „recykling” nie jest panaceum na wszelkie problemy z odpadami. To tylko jedna z zasad, której zastosowanie buduje zrównoważoną gospodarkę odpadami. Oobecnie prawidłowa gospodarka odpadami powinna być oparta jest na zasadach 5R .

Zasada 5R: (1) REDUCE, (2)REUSE, (3) RECYCLE, (4) RECOVER  i (5) RENEW  (z języka angielskiego) promuje podstawowe sposoby postępowania z odpadami.

1. REDUCE - pierwsze „R” (redukuj, ograniczaj). Przypomina o najważniejszym  działaniu, które powinno zawsze jako pierwsze towarzyszyć gospodarce odpadami. Najważniejsze jest zmniejszenia ich ilości, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci, często niebezpieczne dla życia, zdrowia i środowiska.

2. REUSE - drugie „R” (użyj ponownie, wykorzystaj). Przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów. Reuse zachęca do wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.

3. RECYCLE - trzecie „R” (segreguj i przekaż do recyklingu). Zachęca do  segregowania odpadów a samorządy i firmy zajmujące się gospodarką odpadami do wykorzystania posegregowanych odpadów w procesach recyklingu; np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

4. RECOVER - czwarte „R” (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach). Wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu z uwagi  na skomplikowaną i wielomateriałową budowę lub ich recykling nie jest ekonomicznie uzasadniony. Jedynym rozsądnym sposobem ich zagospodarowania jest wykorzystanie energii w nich zawartej. Możliwe jest np. spalanie takich odpadów (jedynie w specjalistycznych instalacjach) i produkcja w procesie kogeneracji czyli skojarzeniu, energii cieplnej i elektrycznej; np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.

5. RENEW - piąte „R” (odnawiaj). Zachęca producentów i wytwórców materiałów, do  odnawiania zasobów. Przykładem może być np. produkcja nowej generacji tworzyw sztucznych na bazie surowców odnawialnych.

napisorganizatorzy res2011 res2012 res2013 Fundacja PlaticsEurope
Wyprawę popierają
 
Patroni medialni
aaaaaaaaaaaaaaaaa link terra